git ready

lär dig git en commit i taget
av Nick Quaranto

checkout tracked remote branch

publicerad 09 Jan 2009

Det är ofta jag behöver göra detta när jag installerar eller synkar mina olika maskiner och jag glömmer kommandot hela tiden. Säg att du har mer än en branch på din remote och du vill kopiera ner det till ditt lokala repository också:

Informationen på remote skulle se ut ungefär som det här:

$ git remote show origin
 * remote origin
  URL: *************
  Remote branch merged with 'git pull' 
   while on branch master
    master
   Tracked remote branches
    haml master

Lyckligtvis är kommandot för detta ganska enkelt:

git checkout --track -b 
 <local branch> <remote>/<tracked branch>

Så i mitt fall använder jag detta kommando:

git checkout --track -b haml origin/haml

Du kan också använda en enklare variant:

git checkout -t origin/haml