git ready

lär dig git en commit i taget
av Nick Quaranto

stashing dina förändringar

publicerad 10 Jan 2009

Stashing är ett bra sätt att pausa det du håller på med just nu och komma tillbaka till det senare. Till exempel, du arbetar med en helt ny funktion och någon hittar en bug i den som du måste fixa. Du lägger till dina ändringar till indexet med:

git add .

Eller lägg till enstaka filer till indexet om du vill. Stasha dina ändringar med:

git stash

Och boom! Du är tillbaka till ditt ursprungsläge. Har du fixat buggen nu? Gå tillbaka till ditt arbete med:

git stash apply

Du kan skapa flera lager med stash, så använd

git stash list

För att check out alla dina nuvarande. Om du behöver applya en stash länge ner i stacken är det också enkelt. För att lägga till din andra stash skriver du:

git stash apply stash@{1}

Du kan enkelt lägga till den översta stashen på stacken genom att använda (Tack jamesgolick!):

git stash pop

Notera att det här kommandot raderar den stashen för gott, medan apply behåller den. Du kan radera stashes manuellt med kommandot:

git stash drop <id>

Eller radera alla lagrade stashes med:

git stash clear